Use an xsl on a xml coming from a webservice

Results 1 to 2 of 2

Thread: Use an xsl on a xml coming from a webservice

 1. #1
  Join Date
  Dec 1969
  Posts
  2

  Default Use an xsl on a xml coming from a webservice

  I&#039;ve got an xml coming in from a webservice (generated as a dataset), i would like to filter data out of it into an html page using xsl, ... But i only get an empty html page<BR><BR>The problem propably has something to do with namespaces in the xml, and i can&#039;t get head or tails from it.<BR><BR>I&#039;ve included a sample (not working xsl) and the xml (sorry about the big xml but this is a small example of the thing i&#039;m receiving. (the xml contains dutch but that should not be a problem)<BR><BR>==========xsl===================== ======<BR>&#060;?xml version="1.0"?&#062; &#060;xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"&#062;<BR> &#060;xsl:output method="html"/&#062;<BR> &#060;xsl:template match="/"&#062;<BR> &#060;html&#062;<BR> &#060;body&#062;<BR> &#060;xsl:apply-templates select="//Vakken"/&#062;<BR> &#060;/body&#062;<BR> &#060;/html&#062;<BR> &#060;/xsl:template&#062;<BR> &#060;xsl:template match="Vakken"&#062;<BR> &#060;xsl:apply-templates select="CodeUbis"/&#062;<BR> &#060;/xsl:template&#062;<BR> &#060;xsl:template match="CodeUbis"&#062;<BR> &#060;b&#062;<BR> &#060;xsl:value-of select="."/&#062;<BR> &#060;/b&#062;<BR> &#060;br/&#062;<BR> &#060;/xsl:template&#062;<BR>&#060;/xsl:stylesheet&#062;<BR>========================== ===========================<BR><BR>===XML========= ======================================<BR><BR>&#06 0;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&#062;<BR>&#060;DataSet xmlns="http://extranet.ufsia.ac.be/StudieGidsService"&#062;<BR> &#060;xs:schema id="Courses" targetNamespace="urn:ubis-studiegids-Courses.xsd" xmlns:mstns="urn:ubis-studiegids-Courses.xsd" xmlns="urn:ubis-studiegids-Courses.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified"&#062;<BR> &#060;xs:element name="Courses" msdata:IsDataSet="true"&#062;<BR> &#060;xs:complexType&#062;<BR> &#060;xs:choice maxOccurs="unbounded"&#062;<BR> &#060;xs:element name="Vakken"&#062;<BR> &#060;xs:complexType&#062;<BR> &#060;xs:sequence&#062;<BR> &#060;xs:element name="CodeUbis" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Exam" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Goal" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Literature" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Prerequisites" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="CourseType" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="CProgramma" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="STUDIEPUNTEN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="STATUUT" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;/xs:sequence&#062;<BR> &#060;/xs:complexType&#062;<BR> &#060;/xs:element&#062;<BR> &#060;xs:element name="Titularissen"&#062;<BR> &#060;xs:complexType&#062;<BR> &#060;xs:sequence&#062;<BR> &#060;xs:element name="CodeUbis" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="Naam" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="VNaam" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;xs:element name="CPROGRAMMA" type="xs:string" minOccurs="0"/&#062;<BR> &#060;/xs:sequence&#062;<BR> &#060;/xs:complexType&#062;<BR> &#060;/xs:element&#062;<BR> &#060;/xs:choice&#062;<BR> &#060;/xs:complexType&#062;<BR> &#060;xs:unique name="Constraint1"&#062;<BR> &#060;xs:selector xpath=".//mstns:Vakken"/&#062;<BR> &#060;xs:field xpath="mstns:CodeUbis"/&#062;<BR> &#060;/xs:unique&#062;<BR> &#060;xs:keyref name="CourseDocentRelation" refer="Constraint1"&#062;<BR> &#060;xs:selector xpath=".//mstns:Titularissen"/&#062;<BR> &#060;xs:field xpath="mstns:CodeUbis"/&#062;<BR> &#060;/xs:keyref&#062;<BR> &#060;/xs:element&#062;<BR> &#060;/xs:schema&#062;<BR> &#060;diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1"&#062;<BR> &#060;Courses xmlns="urn:ubis-studiegids-Courses.xsd"&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken1" msdata:rowOrder="0"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002001&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Moraalfilosofie&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;Is een moreel leven al dan niet identiek met een "goed" of "geslaagd" leven? Wat houdt een dergelijk leven dan wel in? Zijn morele begrippen niet per definitie "subjectrelatief"?<BR>De cursus wil deze en andere vragen behandelen vanuit vier verschillende invalshoeken. In de eerste twee delen wordt een overzicht gegeven van enkele conventionele begripsbepalingen en van een aantal grote morele systemen zoals de consequentiële ethiek (prudentialisme, utilitarisme), de intentie-ethiek (Kant, Levinas) en de "deugdenethiek" (Aristoteles en hedendaagse auteurs). Het derde deel legt het verband uit tussen moraal en vrijheidsopvatting en het vierde gaat dieper in op de verhouding ethiek/media, ethiek/godsdienst, ethiek/psychologie.&#060;/Description&#062;<BR> &#060;Exam&#062;Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding&#060;/Exam&#062;<BR> &#060;Literature&#062;- Syllabus docent.<BR>- Aanbevolen lectuur : A. LEIJEN, Profielen van ethiek: van<BR> Aristoteles tot Levinas, Muiderbrerg, Coutinho, 1991.&#060;/Literature&#062;<BR> &#060;CourseType&#062;Hoorcollege&#060;/CourseType&#062;<BR> &#060;CProgramma&#062;2100&#060;/CProgramma&#062;<BR> &#060;STUDIEPUNTEN&#062;6&#060;/STUDIEPUNTEN&#062;<BR> &#060;STATUUT&#062;verplicht vak&#060;/STATUUT&#062;<BR> &#060;/Vakken&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken2" msdata:rowOrder="1"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002011&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Natuurrecht en hedendaagse rechtsfilosofische stromingen&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;Inhoudelijk valt de cursus uiteen in drie delen: een eerste deel waarin een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis van het natuurrecht tot aan de Franse Revolutie. In het tweede deel volgt een overzicht van de twee belangrijkste stromingen in de rechtsfilosofie in de 19de en 20ste eeuw. Deze periode heeft onder meer de opkomst laten zien van het rechtspositivisme. Sindsdien ontwikkelen beide stromingen, natuurrecht en rechtspositivisme, zich in allerlei varianten onder meer als reactie op elkaar. In de cursus wordt deze ontwikkeling uitgetekend aan de hand van het gedachtegoed van een aantal prominente rechtsfilosofen. De vraag die daarbij steeds centraal staat, is die naar de verhouding tussen recht, macht en moraal. Het zal blijken dat de tegenstelling tussen een natuurrechtelijke en een positivistische benadering van het recht vandaag niet meer zo absoluut is, maar dat beide benaderingen vooral vanuit een ander perspectief werken. In het derde deel tenslotte worden concrete en actuele rechtsproblemen behandeld in het licht van een aantal waarden die de grondslagen van ons rechtssysteem uitmaken: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, etc. De rode draad daarbij is de vraag naar de reikwijdte van de vrijheid. Indien het institueren van de vrijheid inderdaad een van de belangrijkste doelstellingen van ons rechtssysteem is, hoe ver reikt die dan?&#060;/Description&#062;<BR> &#060;Exam&#062;Eén examen, waarvan één vraag schriftelijk (deel 1) en twee vragen mondeling met schriftelijke voorbereiding (deel 2 en 3).&#060;/Exam&#062;<BR> &#060;Goal&#062;Deze cursus wil toekomstige juristen de bouwstenen leveren waarop een kritische metajuridische of rechtsfilosofische discussie over de kwaliteit van het recht en zijn maatschappelijke rol kan worden gebouwd.&#060;/Goal&#062;<BR> &#060;Literature&#062;Cursus docent&#060;/Literature&#062;<BR> &#060;CourseType&#062;Hoorcollege&#060;/CourseType&#062;<BR> &#060;CProgramma&#062;2100&#060;/CProgramma&#062;<BR> &#060;STUDIEPUNTEN&#062;6&#060;/STUDIEPUNTEN&#062;<BR> &#060;STATUUT&#062;verplicht vak&#060;/STATUUT&#062;<BR> &#060;/Vakken&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken3" msdata:rowOrder="2"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002030&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Algemeen verbintenissenrecht&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;In deze cursus wordt allereerst gehandeld over het begrip verbintenis en de verschillende soorten verbintenissen. Daarna komen de bronnen van verbintenissen aan bod, met bijzondere aandacht voor de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de overeenkomst en de quasi-contracten. Ten slotte worden de gevolgen van verbintenissen, de overdracht van verbintenissen en de verschillende wijzen van tenietgaan van verbintenissen besproken.&#060;/Description&#062;<BR> &#060;Exam&#062;Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding&#060;/Exam&#062;<BR> &#060;Goal&#062;Deze cursus beoogt de studenten een inzicht te verschaffen in de basisprincipes van het verbintenissen- en contractenrecht. Van de studenten wordt tevens verwacht dat zij zich vertrouwd leren maken met het gebruik van het Burgerlijk Wetboek en de bijzondere wetsbepalingen in het domein van het verbintenissen- en contractenrecht.&#060;/Goal&#062;<BR> &#060;Literature&#062;- VAN DAMME, J.A., KRUITHOF, R. en VAN OEVELEN, A., Verbintenissenrecht. Een handleiding voor studenten, 2 volumes, Antwerpen, Universitas.<BR><BR>- VAN OEVELEN, A., Rechtspraakbundel Algemeen Verbintenissenrecht, Antwerpen, Universitas.<BR><BR>- Burgerlijk Wetboek en Aanvullende Wetten Burgerlijk Wetboek (beide Antwerpen, Maklu Uitgevers) of V.R.G.-Codex (Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen).&#060;/Literature&#062;<BR> &#060;CourseType&#062;Hoorcollege met repetities&#060;/CourseType&#062;<BR> &#060;CProgramma&#062;2100&#060;/CProgramma&#062;<BR> &#060;STUDIEPUNTEN&#062;6&#060;/STUDIEPUNTEN&#062;<BR> &#060;STATUUT&#062;verplicht vak&#060;/STATUUT&#062;<BR> &#060;/Vakken&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken4" msdata:rowOrder="3"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002060&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Geschiedenis van recht en instellingen&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;Deze cursus behandelt de geschiedenis van het publiek recht in de Zuidelijke Nederlanden/België, vanaf de val van het Romeinse rijk tot aan de onafhankelijkheid van 1830. De ontwikkeling wordt vergeleken met die van Frankrijk en Engeland. Centraal staat het spanningsveld tussen enerzijds de zucht van de bevolking naar vrijheid en in zekere mate ook naar gelijkheid, en anderzijds het streven van de vorst naar centralisatie, bestuurlijke uitbouw en politieke macht.<BR>Het doel van de cursus is de studenten een inzicht te verschaffen in de historiciteit van het eigen rechtssysteem, en in het fenomeen "recht" als zodanig.&#060;/Description&#062;<BR> &#060;Exam&#062;Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. De student schrijft zijn antwoord volledig uit, waarna enkele bijvragen volgen.&#060;/Exam&#062;<BR> &#060;Literature&#062;- Cursus docent "Geschiedenis van recht en instellingen"&#060;/Literature&#062;<BR> &#060;CourseType&#062;Hoorcolleges aan de hand van een uitgewerkte cursus met bibliografie.&#060;/CourseType&#062;<BR> &#060;CProgramma&#062;2100&#060;/CProgramma&#062;<BR> &#060;STUDIEPUNTEN&#062;6&#060;/STUDIEPUNTEN&#062;<BR> &#060;STATUUT&#062;verplicht vak&#060;/STATUUT&#062;<BR> &#060;/Vakken&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken5" msdata:rowOrder="4"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002070&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Romeins recht&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;Toen middeleeuwse "universiteiten" op kritische wijze de gedachtenwereld van de Oudheid gingen onderzoeken, ontstond naast theologie en filosofie de wetenschappelijke bestudering van het Romeinse recht. Dit eeuwenoude vak is nog steeds actueel. Er wordt in bestudeerd hoe de overtuigingen over de opbouw van een samenleving, over individuele vrijheid, familie, goederenbeheer, individuele verhoudingen en aansprakelijkheid, over wijzen om conflicten op te lossen, evolueerden van de oudheid tot nu. De studie van het Romeins-christelijke erfgoed leidt tot een beter begrip van het actuele recht van een christelijke samenleving en van het Westerse gemene recht. Zij verbetert de interpretatietechniek en helpt de jurist om niet-Westerse rechtsbeginselen juist in te schatten.&#060;/Description&#062;<BR> &#060;Exam&#062;Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (een half uur). Twee overzichtsvragen, gevolgd door een vraaggesprek waarin geëvalueerd wordt of de vermoede kennis op de gehele stof slaat.&#060;/Exam&#062;<BR> &#060;Literature&#062;Om de twee jaar verschijnt een nieuwe cursus Romeins recht.<BR>In de seminariebibliotheek zijn de voornaamste literaire bronnen van het Romeinse recht aanwezig en de studenten worden verondersteld die te kennen.&#060;/Literature&#062;<BR> &#060;CourseType&#062;Colleges in een auditorium. De studenten beschikken over een cursus waarin een overzicht van de leerstof voorkomt, de bronnen uitgelegd worden en de geciteerde Latijnse termen voorkomen. De ervaring leert dat de meesten de echte confrontatie met deze moeilijke wetenschap tijdens de lezingen verwerken.&#060;/CourseType&#062;<BR> &#060;CProgramma&#062;2100&#060;/CProgramma&#062;<BR> &#060;STUDIEPUNTEN&#062;9&#060;/STUDIEPUNTEN&#062;<BR> &#060;STATUUT&#062;verplicht vak&#060;/STATUUT&#062;<BR> &#060;/Vakken&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken6" msdata:rowOrder="5"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002360&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Juridische Vaardigheden III: Verhandeling&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;Tijdens het eerste semester werken de studenten, onder toezicht van een begeleider, aan een korte verhandeling over een arrest of vonnis, waarin voornamelijk themata uit het burgerlijk recht aan de orde komen. De in de eerste kandidatuur opgedane bronnenkennis zal hierbij tot ontwikkeling gebracht worden, door onderzoek van een rechtsprobleem opgeleverd door de casuïstiek. De juridische citeerwijzen worden verder ingeoefend. Daar de omvang van de verhandeling beperkt wordt gehouden, zal veel aandacht besteed dienen te worden aan het opstellen van een vlot leesbare tekst. <BR>Meer in het bijzonder zal veel aandacht worden besteed aan een correct taalgebruik (cfr. Rechtstaalbeheersing), wat zich ook zal weerspiegelen in de quotering.&#060;/Description&#062;<BR> &#060;Exam&#062;Na lectuur en beoordeling wordt een individuele verdediging van het werk voorzien in februari/maart, vóór het Paasverlof. Werken die blijk geven van onvoldoende taalbeheersing, zullen alleszins voorlopig afgewezen worden.&#060;/Exam&#062;<BR> &#060;CourseType&#062;De studenten ontvangen een individuele opgave. Er vindt een individuele tussentijdse bespreking plaats, waarbij de studenten vragen kunnen stellen en de begeleider de gelegenheid krijgt zijn opmerkingen te formuleren. Een maand na deze bespreking worden de verhandelingen dan ingediend, dit in ieder geval vóór het Kerstverlof. <BR>Het is mogelijk de verhandeling op specifieke punten bij te werken. De herwerkte versie moet in elk geval voor de Paasvakantie worden ingediend.&#060;/CourseType&#062;<BR> &#060;CProgramma&#062;2100&#060;/CProgramma&#062;<BR> &#060;STUDIEPUNTEN&#062;3&#060;/STUDIEPUNTEN&#062;<BR> &#060;STATUUT&#062;verplicht vak&#060;/STATUUT&#062;<BR> &#060;/Vakken&#062;<BR> &#060;Vakken diffgr:id="Vakken7" msdata:rowOrder="6"&#062;<BR> &#060;CodeUbis&#062;FRE0002370&#060;/CodeUbis&#062;<BR> &#060;Name&#062;Juridische Vaardigheden IV: Rechtstaalbeheersing en debat over een bijzonder vraagstuk van het recht&#060;/Name&#062;<BR> &#060;Description&#062;Rechtstaalbeheersing :<BR>De rechtstaal is een taalvariëteit gebruikt door rechtsbeoefenaars. Ze wijkt in een aantal lexicale, syntactische en semantische aspecten af van de algemene omgangstaal. Dat geldt ook voor de ambtelijke, administratieve taal. Het aandeel van het juridische in het maatschappelijke leven wor

 2. #2
  Join Date
  Dec 1969
  Posts
  2

  Default RE: Use an xsl on a xml coming from a webservice

  Sorry but i already found it :)<BR>Stupid namespace problem<BR><BR>you have to add the xml namespace to the xsl document and prefix it, also use the prefix for the elements<BR><BR>&#060;?xml version="1.0"?&#062; &#060;xsl:stylesheet version="1.0" <BR> xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"<BR> xmlns:urn="urn:ubis-studiegids-Courses.xsd"&#062;<BR> &#060;xsl:output method="html"/&#062;<BR> &#060;xsl:template match="/"&#062;<BR> &#060;html&#062;<BR> &#060;body&#062;<BR> &#060;xsl:apply-templates select="//urn:Vakken"/&#062;<BR> &#060;/body&#062;<BR> &#060;/html&#062;<BR> &#060;/xsl:template&#062;<BR> &#060;xsl:template match="urn:Vakken"&#062;<BR> &#060;xsl:apply-templates select="urn:CodeUbis"/&#062;<BR> &#060;/xsl:template&#062;<BR> &#060;xsl:template match="urn:CodeUbis"&#062;<BR> &#060;b&#062;<BR> &#060;xsl:value-of select="."/&#062;<BR> &#060;/b&#062;<BR> &#060;br/&#062;<BR> &#060;/xsl:template&#062;<BR>&#060;/xsl:stylesheet&#062;<BR>

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •